eSchools Day

 

Dan eŠkola

Lokacija: Prizemlje FOI-ja, Dv. 10 i Dv. 2

Vrijeme Događaj Lokacija
10:30 – 11:30

Registracija

U hodniku prizemlja, lijevo

11:30 – 11:45

Otvorenje konferencije

Dvorana 10

11:45 – 12:15

Prezentacija projekta e-Škole

Andrijana Prskalo Maček

Dvorana 10

12:15 – 13:00

Prezentacija rezultata projekta e-Škole

12:15 - 12:30 – Okvir digitalne zrelosti i rezultati vrednovanja škola (Nina Begičević Ređep)

12:30 - 12:45 – Edutorij(Renata Šimunko)
12:45 - 13:00 – CMS (Jasna Jović)

Dvorana 10

13:00 – 14:00

Ručak

 

14:00 – 15:00

Prezentacija rezultata projekta e-Škole

14:00 - 14:15 – Sustav informatizacije procesa ustanova (Vjeran Strahonja)

14:15 - 14:30 – Digitalni obrazovni sadržaji (Branka Vuk)
14:30 - 14:45 – Scenariji poučavanja (Gordana Benat, Goran Hajdin)
14:45 - 15:00 – Kurikulum (Valentina Kirinić i Gordana Jugo)

Dvorana 10

15:00 – 15:15

Prezentacija edukacija u projektu e-Škole

Mirta Janeš

Dvorana 10

15:15 – 15:45

Pauza za kavu

 

15:45 – 17:15

Radionice

U paraleli

Dvorana 10

 

Radionica Izrada strateških dokumenata

Nina Begičević Ređep, Igor Balaban, Marina Klačmer Čalopa, Katarina Tomičić Pupek

Dvorana 10

 

Radionica Scenariji poučavanja

Gordana Benat, Maja Quien, Aleksandra Mudrinić Ribić, Goran Hajdin, Vesna Ciglar, Violeta Vidaček Hainš

Dvorana 2

17:30

Koktel